หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

248 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์  044-255740 ต่อ 505

 

 

 

Untitled-1.jpg