.
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 653,325
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������
 

ดาวน์โหลดแบบประเมิน 2564

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

เอกสารประกอบการอบรม 13 พ.ค. 2562

            - หนังสือ_ว6_2562

         

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

            - ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา

          - แนบถ้าประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา

          - คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

          - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          - หนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน

          - ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 ดาวน์โหลดเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน

          - ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา

       - แนบท้ายประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา

       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

       - คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

       - หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

         การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

 

 ดาวน์โหลด  เอกสารการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน

                          และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

      - ดาวน์โหลด  ID Plan ส.ร.น.61

       - ดาวน์โหลด  เอกสารยืมเงิน

        - ดาวน์โหลด  บันทึกรายงานการจัดกระบวนการ PLC

                                    - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ PLC

                                  - บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมPLC(กลุ่มย่อย)

                                  - แบบบันทึกPLC

      - ดาวน์โหลด  เอกสารใบสำคัญล้างหนี้

        ดาวน์โหลด  รายงานการอบรมคูปองครู

        -  ดาวน์โหลด  logbook

                                    - LTeacher-logbook-สำหรับครูกรอกข้อมูล

                                    -   คู่มือและหลักเกณฑ์

                                    

 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741