.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 


นางสุดใจ กัลยาณหริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายไกรพล แก้วกัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุทิษา แพเกาะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางลดาวัลย์ อูปแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ฉันทนา คงวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมส่วน สมสะอาด
ครูชำนาญการ


น.ส.ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ
ครูชำนาญการ


นางวณัฐฐา วัฒนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเยาวลักษณ์ วาระรังสี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรวรรณ สว่างงาม
ครูชำนาญการ


นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชนนิกานต์ ชมชื่นดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว
ครู


นางชนม์นิภา เนตวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร
ครู


นางจริยา อุปวงศ์
ครู


นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร
ครู


นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์
ครูชำนาญการ


นางสาวกาญจนาพร อินทร์โคกสูง
ครู


นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์
ครู


นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเขมิกา แสนศรีมน
ครูชำนาญการพิเศษ


Ms.Sapna Prashad
ครูพิเศษ


Mr. Lee Tristan G.Bajo
ครูพิเศษ โครงการ English Program


Mr.Patrick Cagalawan
ครูพิเศษ


Mr. Thomas Pakorn Doswald
ครูพิเศษ


Ms. Andrea Gay Duay Maglasang
ครูพิเศษ


Ms.Micaela Villon Discipulo
ครูพิเศษ


Mr.Lord Hinaloc Aparri
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Ruby Gonmei L.
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mrs. Sarah Muwaganya
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mr.John Paul Hottinger
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Makiko Hachisuka
ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น


นางสาวแสงดาว พรหมสุรางค์
ผู้ประสานงานโครงการ English Program


นางสาวฐิติมา พืชเพียร
ผู้ประสานงานโครงการ Education Hub
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 45 คน
หมายเลข IP 44.222.64.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,757,533
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com