.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 


นางเยาวลักษณ์ วาระรังสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวชนนิกานต์ ชมชื่นดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางชนม์นิภา เนตวงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลดาวัลย์ อูปแก้ว
ครูชำนาญการ


นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก
ครูชำนาญการ


น.ส.ฉันทนา คงวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมส่วน สมสะอาด
ครูชำนาญการ


น.ส.ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ
ครูชำนาญการ


นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ
ครูชำนาญการ


นางบงกช สุวรรณเบญจกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดใจ กัลยาณหริต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมจิตร์ หาญสูงเนิน
ครูชำนาญการ


นางอุไรวรรณ สว่างงาม
ครูชำนาญการ


นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุทิษา แพเกาะ
ครู


นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว
ครู


นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์
ครูชำนาญการ


นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร
ครู


นายไกรพล แก้วกัน
ครู


นางจริยา อุปวงศ์
ครู


นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร
ครู


นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์
ครูชำนาญการ


นางสาวกาญจนาพร อินทร์โคกสูง
ครู


นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์
ครู


นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพันวิทย์ อารมณ์เพียร
ครูผู้ช่วย


นางเขมิกา แสนศรีมน
ครูชำนาญการ


Mr.Jared Rodriguez Maglasang
ครูพิเศษ


Ms.Sapna Prashad
ครูพิเศษ


Mr. Lee Tristan G.Bajo
ครูพิเศษ โครงการ English Program


Mr.Patrick Cagalawan
ครูพิเศษ


Mr. Thomas Pakorn Doswald
ครูพิเศษ


Ms. Andrea Gay Duay Maglasang
ครูพิเศษ


Mr. Carl Anthony Plunkett
ครูพิเศษ


Ms.Micaela Villon Discipulo
ครูพิเศษ


Ms.Maria Josefa Anonuevo Rivamonte
ครูพิเศษ


Mr. Anon Chaechai
ครูพิเศษ


Mrs. Mu Yar Kyaw
ครูพิเศษ


Mr.Lord Hinaloc Aparri
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Ruby Gonmei L.
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mrs. Sarah Muwaganya
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mr.John Paul Hottinger
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Yang Shu Juan
วิทยากรพิเศษภาษาจีน


Ms. Makiko Hachisuka
ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น


Ms. Song Yoona
ครูพิเศษภาษาเกาหลี


นางสาวแสงดาว พรหมสุรางค์
ผู้ประสานงานโครงการ English Program


นางสาวฐิติมา พืชเพียร
ผู้ประสานงานโครงการ Education Hub


นางสาวผุสนีย์ กอบสันเทียะ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.47.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,629,988
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com