.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 
ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ
 


นางวิวาพร วิชาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นางนฤมล ตรัสวิมาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูชำนาญการ วุฒิ ศษ.ม.


นายวิเชียร ครัวกลาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.การสอนสังคมฯ


นางอมรรัตน์ สมสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.


นางรุ่งนภา การดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางวิยะดา ลมสูงเนิน
ครูชำนายการ กศ.ม.


น.ส.อังคารัตน์ ชมสันเทียะ
ครู ศษ.บ.


นางจารุวรรณ พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางสุกัญญา โพนยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.


นายไกรศร ฤทธิ์ญาณ
ครูชำนาญการ ศษ.ม.


น.ส.ภรภัทร พลาทิพย์
ครู วุฒิ ศษ.บ.


นางรุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง
ครู ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา


นางพรทิพย์ เกตุแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ ค.บ.


นางสาวอังศุมาริน พรมสันเทียะ
ครู วุฒิ ศษ.บ.


นางนงพงา พูลเพิ่ม
ครู วุฒิ ศษ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์


นางสาวนิภา หงุ่ยกระโทก
ครู กศ.บ.สังคมศึกษา


นางสาวณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์
ครู ค.บ.


นายกัมปนาท นพคุณ
ครู ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์


นางสาวกุลนาถ วรัชชัยการ
ครู น.บ.นิติศาสตร์


นางสาวศลิษา กังศรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นายปรเมษฐ นามไพร
ครู ศษ.บ.


นายศาสตรา ทองออน
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 57 คน
หมายเลข IP 44.222.64.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,755,240
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com