.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������
 


นางสาวพาชิต ทวีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วุฒิ ค.ม.


นางนันทนา มัสัจจ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญส่ง กันทะเขียว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริสกุล สิริชัยตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณษมา ดุลย์วรากร
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม


น.ส.สุจินดา ธงสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางวัลภา ศิริมานนท์
ครูชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ จิ๋วนอก
ครูชำนาญการ


นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์
ครู


นางบุษยา ฤกษ์โหรา
ครูชำนาญการ


นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์
ครู กศ.บ.ภาษาไทย


นางอารียา จันทะคาม
ครู ศศ.บ.ภาษาไทย


นายครรชิต พิมใจ
ครู


นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน
ครู


นางสาวศิริญญา ศรีสงคราม
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวทศพรชนก สะเทินรัมย์
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวสุดาพร มะยุระรัก
ครู


นางสาวบุญญานี ฉิมทะเล
ครู


นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม.
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กันยานยน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยานยน 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 35 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,135,868
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com