.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 


นางณษมา ดุลย์วรากร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม


นางบุษยา ฤกษ์โหรา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


นางโสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู


นางนันทนา มีสัจจ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริสกุล สิริชัยตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญส่ง กันทะเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สุจินดา ธงสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางวัลภา ศิริมานนท์
ครูชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ จิ๋วนอก
ครูชำนาญการ


นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์
ครู กศ.บ.ภาษาไทย


นางอารียา จันทะคาม
ครู ศศ.บ.ภาษาไทย


นายครรชิต พิมใจ
ครู


นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน
ครู


นางสาวศิริญญา ศรีสงคราม
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวทศพรชนก สะเทินรัมย์
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวสุดาพร มะยุระรัก
ครู


นางสาวบุญญานี ฉิมทะเล
ครู


นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 100.24.118.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,378,436
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com