.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 


นางณษมา ดุลย์วรากร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม


นางบุษยา ฤกษ์โหรา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


นางสาวศศิธร นีรนารถเบญจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


นางสิริสกุล สิริชัยตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญส่ง กันทะเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สุจินดา ธงสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางวัลภา ศิริมานนท์
ครูชำนาญการ


น.ส.กัญญารัตน์ จิ๋วนอก
ครูชำนาญการ


นางณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางสาวโสพรรณวดี กลิ่นสุมาลย์
ครู


นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์
ครู กศ.บ.ภาษาไทย


นางอารียา จันทะคาม
ครูชำนาญการ ศศ.บ.ภาษาไทย


นายครรชิต พิมใจ
ครู


นางรัชนีวรรณ ฐานะวัน
ครู


นางสาวศิริญญา ศรีสงคราม
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวทศพรชนก สะเทินรัมย์
ครู ค.บ.ภาษาไทย


นางสาวสุดาพร มะยุระรัก
ครู


นางสาวบุญญานี ฉิมทะเล
ครู


นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.145.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,086,372
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com