.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������
 


นางชมพูนุช ลือนาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ


นางหทัยทัด ชวาลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิติยา ผดุงสุนทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉัตรสุดา เกิดกรุง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นายอัฒฐากร อโหสิประชา
ครูชำนาญการ


นางมนัส ขันธสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ
ครูชำนาญการ


นายธนาทิตย์ แผนวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกองทัพ สักบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธีระวุธ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววณิดา รัศมี
ครูชำนาญการ


นายธนาชิต อาภานุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศุกภชัย นนท์ภายวัน
ครูชำนาญการ


นางอัญชณา ศุภกุลสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.คณิตศาสตร์


นางชมพูเนกข์ ภู่ศิริ
ครูชำนาญการ


นางอรสา วงษาโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยพัชญ์ ศรีกุตา
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


น.ส.กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประณยา ฐาวิรัตน์
กศ.บ. ชำนาญการพิเศษ


นางสุทธสินี จันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายฉัตรชัย รอดแก้ว
ครู


นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข
ครูชำนาญการ


นางสาวพรรณภา เจียมขุนทด
ครู


นางสาวสุนิษา โนนรุ่งเรือง
ครู


นายยุทธนา พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนราพงษ์ สายศิลป์
ครูชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทุมดี
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กันยานยน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,486,221
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com