.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 


นางชมพูนุช ลือนาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ


นางหทัยทัด ชวาลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิติยา ผดุงสุนทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชนา ศุภกุลสิริ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนัส ขันธสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉัตรสุดา เกิดกรุง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ
ครูชำนาญการ


นายธนาทิตย์ แผนวิชิต
ครูชำนาญการ


นายกองทัพ สักบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธีระวุธ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววณิดา รัศมี
ครูชำนาญการ


นายธนาชิต อาภานุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศุกภชัย นนท์ภายวัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชมพูเนกข์ ภู่ศิริ
ครูชำนาญการ


นางอรสา วงษาโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยพัชญ์ ศรีกุตา
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


น.ส.กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประณยา ฐาวิรัตน์
กศ.บ. ชำนาญการพิเศษ


นางสุทธสินี จันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายฉัตรชัย รอดแก้ว
ครู


นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข
ครูชำนาญการ


นางสาวพรรณภา ไมขุนทด
ครู


นางสาวสุนิษา โนนรุ่งเรือง
ครู


นายยุทธนา พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนราพงษ์ สายศิลป์
ครูชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทุมดี
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 49 คน
หมายเลข IP 44.222.64.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,759,109
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com