.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������
 


นางสาวพนมพร รักษาภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางภารวี พูนแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ วท.ม.


นางพัชรินทร์ ทุมมะชาติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางปาริฉัตร นริศยาพร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ ค.บ.


นางรัธนาฏ กมลกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางสาวกนกลักษณ์ รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางอัมพิกา ฟ้าคุ้ม
ครูชำนาญการ ค.บ.


น.ส.จิรวรรณ แสงศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นายบารมี ศรีธรรมานุสาร
ครูชำนาญการ วท.บ.


นางชันม์จิรา ก่อสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางสุภิน ผิวสา
ครู ค.บ.


น.ส.สมหญิง ชูชื่น
ครู วท.ม.


นายกานต์ นาครังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนัยนา ปราบริปูตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ., รป.ม.


นางสุธินีย์ สุวรรณธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ


นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.


นางปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ กศ.ม.


นางชลธิชา โมราชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ
ครูชำนาญการ ค.บ.ชีววิทยา


ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ สิงห์สกล
ครูชำนาญการ ค.บ.ฟิสิกส์


นายปุณยวีย์ การบรรจง
ครูชำนาญการ ค.บ.ฟิสิกส์


นางสาวเกวลีนทร์ ท่วมกลาง
ครูชำนาญการ วท.บ.เคมี


นายปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง
ครู


นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน
ครู


นางสาวกีรติกา มีสุข
ครูชำนาญการ ศษ.ม.


นางพุทธริธร สิงห์สกล
ครู (กศ.ม. วิทยาศาสตร์)


นายสุรวีร์ ดาบุดดี
ครู (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
ครูชำนาญการ ( วท.ม. วิทยาศาสตร์)


นางสาวศรัญญา กล้าหาญ
ครู (ค.บ. วิทยาศาสตร์)


นายกฤษฎา ดีทานิน
ครูชำนาญการ (ศษบ. ฟิสิกส์ )


นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธนัญญา พร่องพรมราช
ครูผู้ช่วย (กศ.บ. เคมี)
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,758,349
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com