.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������
 


นางสุดใจ กัลยาณหริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายไกรพล แก้วกัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุทิษา แพเกาะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลดาวัลย์ อูปแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ฉันทนา คงวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมส่วน สมสะอาด
ครูชำนาญการ


น.ส.ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ
ครูชำนาญการ


นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์
ครูชำนาญการ


นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ
ครูชำนาญการ


นางเยาวลักษณ์ วาระรังสี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมจิตร์ หาญสูงเนิน
ครูชำนาญการ


นางอุไรวรรณ สว่างงาม
ครูชำนาญการ


นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชนนิกานต์ ชมชื่นดี
ครูชำนาญการ


นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว
ครู


นางชนม์นิภา เนตวงษ์
ครูชำนาญการ


นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร
ครู


นางจริยา อุปวงศ์
ครู


นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร
ครู


นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์
ครูชำนาญการ


นางสาวกาญจนาพร อินทร์โคกสูง
ครู


นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์
ครู


นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพันวิทย์ อารมณ์เพียร
ครูผู้ช่วย


นางเขมิกา แสนศรีมน
ครูชำนาญการ


Ms.Sapna Prashad
ครูพิเศษ


Mr. Lee Tristan G.Bajo
ครูพิเศษ โครงการ English Program


Mr.Patrick Cagalawan
ครูพิเศษ


Mr. Thomas Pakorn Doswald
ครูพิเศษ


Ms. Andrea Gay Duay Maglasang
ครูพิเศษ


Ms.Micaela Villon Discipulo
ครูพิเศษ


Mrs. Mu Yar Kyaw
ครูพิเศษ


Mr.Lord Hinaloc Aparri
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Ruby Gonmei L.
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mrs. Sarah Muwaganya
ครูพิเศษ โครงการ Education Hub


Mr.John Paul Hottinger
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Ms. Makiko Hachisuka
ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น


นางสาวแสงดาว พรหมสุรางค์
ผู้ประสานงานโครงการ English Program


นางสาวฐิติมา พืชเพียร
ผู้ประสานงานโครงการ Education Hub
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กันยานยน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,487,937
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com