.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 


นางเยาวลักษณ์ วาระรังสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวชนนิกานต์ ชมชื่นดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางชนม์นิภา เนตวงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาววณัฐฐา หงษ์อินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


น.ส.สุดาดวง เกิดโมฬี
ครูชำนาญการ


นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลดาวัลย์ อูปแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก
ครูชำนาญการ


น.ส.ฉันทนา คงวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิชาภา กีรติเกริกไกร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสมส่วน สมสะอาด
ครูชำนาญการ


น.ส.ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ
ครู


นางสาวพิมพ์พิชชา พลทองจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ
ครูชำนาญการ


นางบงกช สุวรรณเบญจกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดใจ กัลยาณหริต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมจิตร์ หาญสูงเนิน
ครูชำนาญการ


นางอุไรวรรณ สว่างงาม
ครูชำนาญการ


นางสาวสุวิมล แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุทิษา แพเกาะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุชาดา ชัยรัตน์
ครูชำนาญการ


นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร
ครูผู้ช่วย


นายไกรพล แก้วกัน
ครู


นางจริยา อุปวงศ์
ครู


นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร
ครูผู้ช่วย


นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์
ครู


นางสาวกาญจนาพร อินทร์โคกสูง
ครูผู้ช่วย


นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์
ครู


Mr.Jared Rodriguez Maglasang
ครูพิเศษ


Ms.Sapna Prashad
ครูพิเศษ


Mr.Kelly Eugene Higgins
ครูพิเศษ


Mr.Patrick Cagalawan
ครูพิเศษ


Mr. Thomas Pakorn Doswald
ครูพิเศษ


Ms. Andrea Gay Duay Maglasang
ครูพิเศษ


Mr. Carl Anthony Plunkett
ครูพิเศษ


Ms.Micaela Villon Discipulo
ครูพิเศษ


Ms.Maria Josefa Anonuevo Rivamonte
ครูพิเศษ


Ms. Grace Riley
ครูพิเศษ


Mr.Ryan Daniel Sullivan
ครูพิเศษ


Mr. Anon Chaechai
ครูพิเศษ


Ms.Endo Kaori
ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น


Mrs. Mu Yar Kyaw
ครูพิเศษ


Ms. Ryu Hana
ครูผู้สอนวิชาภาษาเกาหลี


Ms.Yuanyuan Tian
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน


Mr. Paul Rensonnet
ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส


Mr.Lord Hinaloc Aparri
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Mr.John Paul Hottinger
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


Mr.P.S.Keerathi Prabhakar
ครูพิเศษโครงการ Education Hub


นางสาวแสงดาว พรหมสุรางค์
ผู้ประสานงานโครงการ English Program


นางสาวรภัสชนก์ ผิวละเอียด
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
ผอ.วิลาศ ดวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มกราคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.40.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,733,529
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com