.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 
ครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ
 


นางวิวาพร วิชาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.


นางสาวอรณี การะเกตุ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.


นางนฤมล ตรัสวิมาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูชำนาญการ วุฒิ ศษ.ม.


นายวิเชียร ครัวกลาง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม.การสอนสังคมฯ


นางสถาพร มุ่งวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ ปร.ด.


นางอมรรัตน์ สมสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.


นางรุ่งนภา ทองบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.


นางวิยะดา ลมสูงเนิน
ครูชำนายการ กศ.ม.


น.ส.อังคารัตน์ ชมสันเทียะ
ครู ศษ.บ.


นางจารุวรรณ พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นางสุกัญญา โพนยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.


นายไกรศร ฤทธิ์ญาณ
ครูชำนาญการ ศษ.ม.


น.ส.ภรภัทร พลาทิพย์
ครู วุฒิ ศษ.บ.


นางรุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง
ครู ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา


นางพรทิพย์ เกตุแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ ค.บ.


นางสาวอังศุมาริน พรมสันเทียะ
ครูผู้ช่วย วุฒิ ศษ.บ.


นางนงพงา พูลเพิ่ม
ครู วุฒิ ศษ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์


นางสาวนิภา หงุ่ยกระโทก
ครูผู้ช่วย กศ.บ.สังคมศึกษา


นางสาวณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์
ครู ค.ศ.1 ค.บ.


นายกัมปนาท นพคุณ
ครูผู้ช่วย ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์


นางพิกุล รักชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.สังคมศึกษา


นางสาวกุลนาถ วรัชชัยการ
ครูผู้ช่วย น.บ.นิติศาสตร์


นางสาวศลิษา กังศรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.


นายปรเมษฐ นามไพร
ครูผู้ช่วย ศษ.บ.


นายศาสตรา ทองออน
ครูผู้ช่วย


นางยุภาวดี สีจันคำ
ครูผู้ช่วย
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
 

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 กันยานยน 2563
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.237.183.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,558,760
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com