.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
 
 

 

  หน้าหลัก    ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 


น.ส.ณิชานันท์ พิชญไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ


นางหทัยทัด ชวาลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิติยา ผดุงสุนทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางฉัตรสุดา เกิดกรุง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิลุบล สวัสดิผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ ชื่นยง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลมาลย์ ศิรชาติสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชมพูนุช ลือนาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอัฒฐากร อโหสิประชา
ครูชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนัส ขันธสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดาภรณ์ วรรณโชติ
ครูชำนาญการ


นายบุญเกื้อ หาทวายการ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายศุกภชัย นนท์ภายวัน
ครูชำนาญการ


นายธนาทิตย์ แผนวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกองทัพ สักบุตร
ครูชำนาญการ


นายธีระวุธ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ พลอยดำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววณิดา รัศมี
ครู


นายธนาชิต อาภานุพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชณา ศุภกุลสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.คณิตศาสตร์


นางชมพูเนกข์ ภู่ศิริ
ครู


นางอรสา วงษาโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสดใส ศรีกุตา
ครูชำนาญการ ศษ.ม.


น.ส.กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประณยา ฐาวิรัตน์
กศ.บ. ชำนาญการพิเศษ


นางสุทธสินี จันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายฉัตรชัย รอดแก้ว
ครู


นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข
ครู


นางสาวพรรณภา เจียมขุนทด
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุนิษา โนนรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย


นายยุทธนา พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนราพงษ์ สายศิลป์
ครูผู้ช่วย


นางสาวปวีณา ทุมดี

 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.31
 
 
นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 
 

 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.228.11.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,501,575
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255739-40  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com